Lekárenská karta

V záujme ochrany zdravia ponúkame našim zákazníkom využívať tzv. lekárenskú kartu.  Opakované návštevy v našej lekárni Vám umožnia využívať súhrnné údaje o spotrebe Vašich liekov podľa ich druhov, pričom Vám tieto prehľady budeme zasielať priamo na Vašu adresu a takisto Vám prinesú finančné výhody. Tie spočívajú v možnosti získavania zdarma Vami zvoleného sortimentu doplnkového tovaru, lekárskej kozmetiky, vitamínov, hygienických potrieb, čajovín a pod.

Najdôležitejším zmyslom, prečo používať lekárenskú kartu, je však skutočnosť, že ste tak automaticky chránený pred použitím, resp. nákupom nesprávneho lieku, ktorý by Vám mohol uškodiť, pretože SW bude automaticky kontrolovať Vami kupované lieky s Vašimi diagnózami!!!. Lekáreň Vám tak vďaka systému kariet zdravia ponúka individuálny prístup a zvýšenú starostlivosť. Lekárenskú kartu môže na požiadanie získať bezplatne každý zákazník, či pacient.

Lekárenská karta je založená aj na princípe získavania bodov za nákup v našej lekárni. Po každom nákupe dostáva klient výpis bodovej hodnoty na pokladničnom doklade. Za každý nákup získate body v hodnote 1 % z ceny nakúpeného tovaru.

Vaša lekárenská karta nám umožní upozorňovať Vás na odber liekov, ktoré môžu byť pre Vás rizikové, ale na druhej strane ak budete chcieť, bude o Vašej spotrebe informovaný aj Vami vybraný lekár.

Okrem toho, že sa dozviete o spotrebe Vašich liekov za Vami zvolené uplynulé obdobie, Vám budeme môcť aj poradiť prípadné náhradné lieky, alebo riešiť duplicitu liečby.

O spôsobe a možnostiach využitia zákazníckej karty Vás bude podrobne informovať každý pracovník našej lekárne.