Kolektív pracovníkov

Mgr. Janka Ceperková - magistra

Mgr. Peter Ceperko – magister

Renáta Kozáková – sanitárka