Druhy liekov pre Vašu informáciu

Všetky lieky sú podľa druhu účinku zoradené do ATC skupín/anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikácia/.
Na základe tohto členenia budú vyhotovované grafy spotreby Vašich liekov.

Podrobné informácie o liekoch, ktoré užívate získate na týchto stránkach: www.zdravcentra.sk alebo www.nobel.sk

A

TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS

B

KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY

C

KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM

D

DERMATOLOGIKÁ

G

UROGENITÁLNY TRAKT A POHLAVNÉ HORMÓNY

H

HORMÓNY NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE, OKREM POHLAVNÝCH HORMÓNOV

J

ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POŽITIE

L

ANTINEOPLASTICKÉ A IMUNOMODULAČNÉ LÁTKY

M

MUSKULOSKELETÁRNY SYSTÉM

N

NERVOVÝ SYSTÉM

P

ANTIPARAZITIKÁ, INSEKTICÍDY A REPELENTY

Q

VETERINÁRNE PRÍPRAVKY

R

RESPIRAČNÝ SYSTÉM

S

ZMYSLOVÉ ORGÁNY

V

RÔZNE PRÍPRAVKY